Centrum Szkolenia “Efekt”

12688076_234688656863949_4574214023109155223_n13173527_1581971312131784_609638737520862483_o16665484_1726077434387837_2922620281309385875_o18237755_1771585026503744_8095084616939485608_o23154715_1857028071292772_6999214517515224270_o31531808_1944824542513124_18040915637567488_o

Ośrodek szkolenia operatorów maszyn drogowych i budowlanych Centrum Szkolenia "Efekt"; prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych i młodzieży w zakresie obsługi maszyn i urządzeń budowlanych.

Szkolenia operatorów do robót ziemnych, drogowych i budowlanych prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118 z dnia 15.10.2001 r. poz. 1263), a także pozostałych urządzeń technicznych, podległych UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

Centrum Szkolenia "Efekt"; posiada wpis do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Urząd Miasta w Szczecinie. Wpisani jesteśmy również do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Uzyskaliśmy także certyfikat Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego, potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursów z zakresu obsługi maszyn budowlanych i drogowych.

Priorytetem działalności naszej firmy jest prowadzenie kursów zawodowych, spełniających zarówno oczekiwania pracodawców jak i ich pracowników oraz osób kwalifikowanych na szkolenia przez Powiatowe Urzędy Pracy, a także tych wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje uzyskując uprawnienia operatora.

Wiedzą dzieli się u nas wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów, mamy świetne warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne oraz specjalistyczny park maszynowy do prowadzenia zajęć praktycznych.

Staramy się, aby organizowane przez nas szkolenia stanowiły platformę wymiany doświadczeń zawodowych, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie uczestników kursów do wykonywania pracy zawodowej. Niezwykle ważną sprawą w kształceniu zawodowym jest nabycie przez słuchaczy umiejętności praktycznej obsługi maszyn  i urządzeń. Zdając sobie z tego sprawę szczególny nacisk kładziemy na realizację zajęć praktycznych. Każde szkolenie  z zakresu maszyn drogowo-budowlanych kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS w Warszawie. Zaliczenie egzaminu kończy się przyznaniem uprawnień operatora maszyn budowlanych.

Szkolenia prowadzimy na podstawie programów nauczania IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) oraz UDT (Urząd Dozoru Technicznego).
Działamy przede wszystkim w Szczecinie oraz w całym województwie zachodniopomorskim. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów szkoleń, także dla osób spoza naszego regionu. Mając na uwadze potrzeby klienta, jesteśmy w stanie prowadzić szkolenia, zajęcia w systemie stacjonarnym lub weekendowym.

ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ
Zofia Taczalska

Adres:
Mazowiecka 13
70-526 Szczecin
zachodniopomorskie, Polska
Telefon: 885 80 80 58